Huisregels

Onderstaande regels gelden zowel in het bedrijf als voor de directe omgeving van het bedrijf.

Algemene regels:

 • Op vrijdagen is de minimumleeftijd 25 jaar, en op zaterdagen is dit 30 jaar. U dient dit, in geval van twijfel, middels legitimatie te kunnen aantonen. U dient in het bezit te zijn van geldige legitimatie.
 • Wij behouden ons het recht voor om een kopie van uw legitimatiebewijs te maken en u te fouilleren.
 • Onze gasten dienen correct gekleed te zijn. Een nette spijkerbroek valt hier ook onder.
 • Geen sportkleding of gympen ; geen kapotte kleding, geen petjes, geen vuile kleding of onverzorgd uiterlijk.
 • Wij behouden ons het recht voor om groepen te weigeren.
 • Indien het binnen te druk is behouden we ons het recht u de toegang te weigeren.
 • Het is verplicht medewerking te verlenen bij controles op wapen – en drugsbezit.
 • Alle aanwijzingen van medewerkers van dit bedrijf die verband houden met huisregels moeten  direct worden opgevolgd.
 • Er zijn binnen geen vaste zitplaatsen.
 • De dansvloer is er om te dansen en niet om te drinken.
 • Bij verlies van uw drankenkaart brengen wij € 100,- in rekening.
 • Klachten kunt u schriftelijk melden bij de directie.

Het is verboden om:

 • (soft)drugs in bezit te hebben, gebruiken of te verhandelen,
 • wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden te bezitten,
 • geweld te gebruiken of met geweld te dreigen,
 • discriminerende opmerkingen te maken,
 • door woord of gebaar iemand (seksueel) te intimideren,
 • beledigingen te uiten (aantasten van iemands eer en goede naam).

Het is niet toegestaan:

 • eigen drank of etenswaren mee naar binnen te brengen,
 • glaswerk mee naar buiten te nemen,
 • om werkruimtes (keuken, magazijn of andere zalen e.d.) te betreden
 • (geluids) overlast te veroorzaken in de directe omgeving van het bedrijf.

De toegang kan geweigerd worden als U:

 • aangeschoten of dronken bent,
 • de toegang eerder is ontzegd (ontzegging is gegeven),
 • niet meewerkt aan controles op wapens en drugs en niet kan legitimeren.

Bij het plegen van misdrijven:

 • wordt u aangehouden en worden relevante goederen (drugs- wapens) in beslag genomen,
 • wordt u direct overgedragen aan de politie & doen wij aangifte.